Skip to main content

Baleares

Index: Las noches de Goliadkin, Seis problemas para Don Isidro Parodi, OCC,Obras completas en colaboración. Buenos Aires: Emecé, 1979. 37. Carta a Abramowicz, CF,Cartas del fervor. Barcelona: Círculo de Lectores, 1999. 140-41, Cartas a Sureda, CF,Cartas del fervor. Barcelona: Círculo de Lectores, 1999. 161, 188, 190, 191, 192, 193.

Balearic Isles in Spain, Mallorca, Menorca and Ibiza